среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ploty plastikowe na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane ogrodzenie z PCV na plot i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий