среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało wprawnym ślipiem trudno je odróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachety te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, bezproblemowej obróbce a także względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo wstępnie ociosuje, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak związany spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc substancji zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor skał na ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa, przybierają one wtenczas przeróżne kolory czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż kroi się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można też ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, stosowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych konturów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety z PCV używa się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z zebranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na plotki z PCV na plot i bramkę sztachetowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru a także naszych upodobań forma kamiennych tafel może być różnorodny – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki oraz balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa tworzy się z głazów różnorakiego kształtu, złożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje z odłamków o nieregularnych układach, trzeba je właściwie zestawiać tzn. tak, tak aby forma każdego kolejnego scalał się z poprzedzającym. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szpary w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenia plastikowe z Radomska z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają także mchem i wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane fabryki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak chcemy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий